Liget Budapest

Komáromi Csillagerőd
Várható befejezés //

Bevezető

A Liget Budapest Projekt keretében a komáromi Csillagerődben valósul meg a Csillagerőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ, amely látogatóbarát, az oktatásban is felhasználható módon mutatja be a Szépművészeti Múzeum egykori, az antikvitástól a reneszánszig ívelő gipszmásolat gyűjteményét.

Az egykor világszínvonalú gipszmásolat-gyűjtemény újbóli egyesítésére, restaurálására és bemutatására a Szépművészeti Múzeum ún. Román Csarnokának rekonstrukciójával összefüggésben kerül sor a Csillagerődben.

Videó

A koncepció

Az első budapesti szobrászattörténeti gipszmásolat-gyűjteményt Pulszky Ferenc hozta létre a Magyar Nemzeti Múzeumban 1870 és 1875 között. A gyűjtemény gyarapításának megfogalmazása új lendületet adott a beszerzéseknek, közben a Szépművészeti Múzeum 1906-ra megépült épületének földszintjét a korábbi helyéről kiszorult, közben jelentősen gazdagított kollekció darabjainak, egyúttal az egyetemes szobrászat bemutatásának szentelték. A végleges rendezés még évtizedekig alakult, majd a második világháborús sérülések után a gipszöntvények már nem kerültek vissza eredeti helyükre. A több mint 600 darabot számláló antik kollekcióban a Parthenón fríz, fontos olympia-i szobrok, és szinte valamennyi jelentős, a XX. század elején ismert antik szobor vagy dombormű másolatai éppúgy megtalálhatók, mint a több száz darabos, későbbi korok híres vagy éppen hazai jelentőségű szobrászati remekeinek gyűjteménye. Donatello Gattamelata lovasszobra a rekonstrukció előtt álló Román csarnokban még a helyén áll, míg más középkori és reneszánsz emlékek az országban szétszórva hol kiállítva, hol a megsemmisülés szélén várják sorsuk jobbra fordulását. Az ezres darabszámú eredeti kollekció mára megfogyatkozottan, de eredeti szubsztanciáját tekintve még mindig jelentős potenciált hordozva várja az újjáéledés lehetőségét.

A kidolgozott koncepció alapján a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában felhalmozott, továbbá más helyszíneken tárolt gipszgyűjtemény új helyszínre költözik. A Közép-Európa legnagyobb erődrendszerekén számon tartott, 1827-től 1877-ig megépült komáromi erődrendszer ún. Csillagerődje alkalmas a gyűjtemény befogadására és korszerű bemutatására. A meglévő, mintegy 3600 m2-nyi tér és a bővítésként tervezett 800 m2 a terület rendezésével páratlan lehetőséget kínál mind az antik, mind pedig a középkori és reneszánsz anyag válogatott darabjainak bemutatására.

Így a történelem-hadkultúra hiteles helyszínen történő megidézése mellett a művészettörténet igen komplex, látványos bemutatásával igazi családi-turisztikai attrakció fejleszthető. A kiállítani szándékozott anyag magában hordozza szinte valamennyi iskolai korosztály számára a történelem és művészet sajátos, komplex megismerésének lehetőségét, így az iskolai kirándulások kiemelt célpontjává válhat az erődrendszer, különösképpen a Csillagerőd mint kiállítóhely.

A projekt során a meglévő épület felújítása (3645 m2) mellett egy új fogadó épület (800m2) építésére is sor kerül.

Képgaléria

 

Térkép